Afdæknings- og afskærmningsløsninger i special presenning til transport,
landbrug, industri og marine

Vi fremstiller afdæknings- og afskærmningsløsninger i special presenning til både transport, landbrug, fritid, industri og marine.

Vor produktions- og lagerkapacitet på over 1.000 m2, er klar med de moderne CAD-maskiner og automatiserede skære maskiner, man har inden for branchen. Vi kan klare opgaver af enhver art. Vi syr og svejser efter mål og den farve, der måtte ønskes!

Kvaliteten af Cold Sejls produkter både kan og skal svare til de relevante myndigheders

sikkerheds- og miljøbestemmelser og som   minimum opfylde de givne arbejdsmiljøkrav samt gældende lovgivning, praksis og administrative foreskrifter på området.

For at sikre dette, følges denne rettesnor:

  • Det korrekte og specifikke slutprodukt skal følge ordrens ordlyd og af begge parter forstås til fulde.
  • Vi ønsker at bevare kunden fremover, og skal derfor altid være opmærksomme på at sikre en høj kvalitet i slutproduktet.
  • I vurderingen af kvalitet i indkøbet af råvarer, hjælpematerialer, halv-fabrikata og montage fra underleverandører, vejes kvalitet højere end pris
  • Sikring i levering, og der SKAL ALTID sikres tilstrækkelig opmærksomhed på den enkelte ordre og produktionssituationen som én helhed
  • Høj kvalitet i arbejdets udførelse, slutproduktet samt de af os udførte serviceydelser
  • Enhver medarbejder skal opfatte virksomheden som sin egen